Historia szkoły

nuty

W marcu 1945 roku w niecałe dwa miesiące po wyzwoleniu miasta muzycy - Stefan Ślązak - będzinianin i Kazimierz Zawisza - krakowianin, który osiedlił się tu w czasie okupacji, założyli w Będzinie Towarzystwo Muzyczne. Pierwszą inicjatywą Towarzystwa było powołanie Szkoły Muzycznej. Powstała w ciągu miesiąca, pod nazwą Instytut Muzyczny, jako jedyna wówczas na terenie Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska. 

Tworzono ją dosłownie z niczego, bowiem przed wojną ani w mieście, ani w regionie, nie było szkół muzycznych. Instytut Muzyczny w Będzinie rozpoczął działalność 1 kwietnia 1945 roku w starym, nie istniejącym już budynku przy ul. Kołłątaja 33. Szkoła dysponowała tu dwoma piętrami. Było to łącznie 11 sal do zajęć indywidualnych i 3 do zajęć zbiorowych. 

Salę koncertową uzyskano wyburzając ścianę działową, dzielącą dwa pomieszczenia. Pierwszym dyrektorem Instytutu został jeden z założycieli - Stefan Ślązak.

* * *

We wrześniu 1945 roku dyrektorem zostaje Kazimierz Zawisza - muzyk - pianista, pedagog a zarazem przewodniczący Związku Muzyków i Towarzystwa Muzycznego w Będzinie. Od początku istnienia Instytut cieszył się rosnącym zainteresowaniem i uznaniem społeczeństwa zagłębiowskiego. Szkoła stwarzała bowiem nie istniejącą tu wcześniej możliwość kształcenia uzdolnionych muzycznie dzieci w profesjonalnej placówce artystycznej. W roku szkolnym 1946 / 1947 w zawiązku z rosnącą liczbą uczniów i wysokimi kwalifikacjami kadry pedagogicznej - Ministerstwo Kultury i Sztuki nadało Instytutowi Muzycznemu status Niższej i Średniej szkoły Muzycznej. Tak więc placówka weszła w nowy rok szkolny pod nową nazwą. W październiku 1949 roku Towarzystwo Muzyczne - założyciel i patron szkoły - uległo likwidacji.

* * *

Uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Będzinie szkoła otrzymała nazwę Miejska Niższa i Średnia Szkoła Muzyczna w Będzinie. 1 Stycznia 1950 roku szkoła została upaństwowiona skutek reorganizacji szkolnictwa średniego w Polsce. Ministerstwo Kultury i Sztuki poleciło zlikwidowanie Szkoły Średniej. W tym czasie szkoła prowadziła dynamiczną akcje koncertową, nie tylko na własnym terenie. Wychodząc na zewnątrz - koncertowano w Domu Katolickim, w salach szkół średnich, w niektórych instytucjach w Dąbrowie Górniczej i innych miastach ówczesnego powiatu będzińskiego. Rozpoczęto również na znaczną skalę działalność popularyzatorską organizując audycje dla młodzieży szkół średnich Będzina, Dąbrowy Górniczej i Zawiercia w wykonaniu pedagogów szkoły. Śmierć Kazimierza Zawiszy w 1953 roku nie przerwała rozpoczętej przez niego szeroko zakrojonej pracy dydaktyczno - artystycznej.

* * *

W 1971 roku szkoła przeniosła się do nowego budynku przy ulicy Sportowej 5, nadano szkole imię Fryderyka Chopina. W 1989 roku nadzór pedagogiczny, organizacje i finanse szkolnictwa artystycznego przejęło od Wydziałów Kultury Urzędów Wojewódzkich - Ministerstwo Kultury i Sztuki, działając poprzez Departament Szkolnictwa Artystycznego oraz Centrum Edukacji Artystycznej. W tym układzie szkoła znalazła się w Górnośląskim Regionie Szkół Artystycznych. W rocznicę 50-lecia powstania szkoły muzycznej reaktywowano Będzińskie Towarzystwo Muzyczne "Dominanta", które prowadzi edukację przedszkolaków w Przedszkolu Artystycznym, nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych w Studio Umuzykalniającym. Wspólnie ze szkolą podejmowane są inicjatywy w zakresie upowszechniania muzyki i edukacji kulturalnej.

* * *

Kolejni dyrektorzy szkoły to:

  • Teresa Szczucka od 15.12.1953 r. do 01.03.1954 r.
  • Zofia Wagner - Wrublewska od 01.03.1953 r. do 01.09.1954 r.
  • Czesław Domagała od 1954 r. do 1956 r.
  • Antoni Lesak od 1956 r. do 1974 r.
  • Zofia Szostak od 1974 r. do 1981 r.
  • Alina Turula od od 1981 r. do 1984 r.
  • Grażyna Wikarek-Meus od 1984 r. do 2006r.
  • Lidia Zielińska-Przybył od 2006r. do 2021r.
  • Obecnie dyrektorem jest Pani Klaudia Misiak

Ministerstwo

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00

CEA

Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. 22 42-10-621
sekretariat@cea.art.pl

Wizytator CEA

Jolanta Sznajder

Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Ułańska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04

Ochrona Danych Osobowych

BIP