Zajęcia odwołane :

W dniach 08.12-16.12.2022r. zajęcia u nauczycielki Pani mgr Doroty Wylężek nie odbędą się.

W dniach 29.11-19.12.2022r. zajęcia u nauczycielki Pani mgr Małgorzaty Łazowskiej nie odbędą się (w zastępstwie zajęcia prowadzi Pani mgr Jessica Kropidło)

W dniach 15.11.2022 - 02.01.2023r. zajęcia u nauczycielki Pani mgr Agaty Misiury nie odbędą się (zastępstwo za Panią A. Misiurę prowadzi Pani mgr Svitlana Ulychna)

W dniach 12.12-14.12.2022r. zajęcia u nauczycielki Pani mgr Wioletty Młodzik-Szczepańskiej nie odbędą się.

W dniu 16.12.2022 r. zajęcia u nauczyciela Pana mgr Tomasza Grzyba nie odbędą sie.

W dniach 19.12-20.12.2022r. zajęcia u nauczycielki Pani mgr Joanny Majcherczyk nie odbędą się.

W dniu 14.12.2022r. zajęcia u nauczycielki Pani mgr Patrycji Wywrockiej nie odbędą się.


Ministerstwo

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00

CEA

Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. 22 42-10-621
sekretariat@cea.art.pl

Wizytator CEA

Jolanta Sznajder

Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Ułańska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04

Ochrona Danych Osobowych

BIP