Emilia Zawartka z klasy skrzypiec Pani Kaliny Szczyrby uzyskała wyróżnienie w grupie I na XV Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku.
Trio fortepianowe w składzie :
Emilia Zawartka - skrzypce, Zuzanna Kmera - skrzypce i Borys Grenda - fortepian
pod kierunkiem Pani K.Szczyrby uzyskało wyróżnienie II stopnia w XV Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku.
SERDECZNIE GRATULUJEMY :)

Ministerstwo

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa
Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00

CEA

Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. 22 42-10-621
sekretariat@cea.art.pl

Wizytator CEA

Jolanta Sznajder

Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Ułańska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04

RODO

BIP

Dostępność