Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 :

Przewodniczący Rady Rodziców: Marcin Stefanowicz

I zastępca: Ewa Krzykawska

II zastępca: Sonia Andelt

Sekretarz: Agnieszka Zaskórska

Skarbnik: Przemysław Bujarowicz

Komisja rewizyjna:

Zbigniew Posłuszny

Monika Zenowicz

Opłaty:

Opłata miesięczna na Radę Rodziców - 40,00 zł

(w tytule przelewu należy wpisać: darowizna, imię i nazwisko ucznia i okres za jaki dokonywana jest wpłata).

Wpłat na konto Rady Rodziców można dokonywać przelewem w banku na dane:

Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Będzinie. Numer konta:

BANK SPÓŁDZIELCZY 12 8438 0001 0012 2731 2036 0001 

Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od składki minimalnej. Składki mogą być wpłacane miesięcznie lub kwartalnie. 

Ministerstwo

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00

CEA

Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. 22 42-10-621
sekretariat@cea.art.pl

Wizytator CEA

Jolanta Sznajder

Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Ułańska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04

Ochrona Danych Osobowych

BIP