Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 :

Przewodniczący Rady Rodziców: Marcin Stefanowicz

I zastępca: Katarzyna Zawartka

II zastępca: Ewa Krzykawska

Sekretarz: Aneta Poczęty

Skarbnik: Joanna Lemańska

Komisja rewizyjna:

Zbigniew Posłuszny

Monika Zenowicz

Rada ustaliła sugerowaną minimalną, dobrowolną składkę na rok szkolny 2021/2022 - 40 zł.

Opłata za wypożyczenie instrumentu muzycznego wynosi 25 zł na miesiąc za każdy instrument.
Podwyższona kwota za wypożyczenie obowiązuje od 01.X.2021r. 

Wpłaty na konto Rady Rodziców oraz za wypożyczenie instrumentu można dokonywać przelewem w banku na dane:

Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Będzinie. Numer konta:

BANK SPÓŁDZIELCZY 12 8438 0001 0012 2731 2036 0001 z adnotacją „DAROWIZNA”.

Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od składki minimalnej. Składki mogą być wpłacane miesięcznie lub kwartalnie. 

Ministerstwo

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00

CEA

Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. 22 42-10-621
sekretariat@cea.art.pl

Wizytator CEA

Jolanta Sznajder

Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Ułańska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04

Ochrona Danych Osobowych

BIP