PRZYDZIAŁ SAL POSZCZEGÓLNYCH

NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2021/2022

sala

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

5

Misiak P.

Grzyb T.

Mazanek M.

6

Grzyb T.

Grzyb T.

Grzyb T.

Grzyb T.

7

Ziętek K.

Ziętek K.

Ziętek K.

Ziętek K.

Ziętek K.

8

Zielińska-P. L.

Zielińska-P. L.

Zielińska-P. L.

Zielińska-P. L.

9

Sikora J.

Kocur D.

Sikora J.

Kocur D.

Sikora J.

10

Ciesielska W.

Kokot A.

Ciesielska W.

Kokot A.

11

Kruż E.

Kruż E.

Kruż E.

Kruż E.

12

Krowicka B.

Krowicka B.

Krowicka B.

Krowicka B.

13

Misiura A.

Misiura A.

Misiura A.

Misiura A.

14

Misiak K.

Misiak K.

Misiak K.

Misiak K.

Misiak K.

15

Majcherczyk J.

Majcherczyk J.

Majcherczyk J.

Majcherczyk J.

16

Szczyrba K.

Szczyrba K.

Szczyrba K.

Szczyrba K.

17

Wacławik M.

Wacławik P.

Wacławik M.

Wacławik P.

18

Dobrzańska M.

Dobrzańska M.

Dobrzańska M.

Dobrzańska M.

Dobrzańska M.

19

Jankowska O.

Jankowska O.

Jankowska O.

Jankowska O.

Jankowska O.

20

Łazowska M.

Łazowska M.

Łazowska M.

Łazowska M.

21

Staśko A.

Pyka E.

Staśko A.

Pyka E.

22

Magazyn instr.

           -

         -

         -

         -

23

Szymiec G.

Szymiec G.

24

Paczuła K.

Paczuła K.

Paczuła K.

Paczuła K.

25

Szczyrba K.

29

Szczepańska W.

Spyra T.

Szczepańska W.

Spyra T.

Szczepańska W.

30

Rzeszutek K.

Krzystańska E.

Rzeszutek K.

Krzystańska E.

31

CZYTELNIA

32

BIBLIOTEKA

33

Wylężek D.

Wylężek D.

Wylężek D.

Wylężek D.

41

Misiak P.

Misiak P

Misiak P.

42

Dobrzański J.

Jędrusik D.

Dobrzański J.

Jędrusik D.

43

Szczyrba G.

Szczyrba G.

46

Biedrowski J.

Biedrowski J.

Biedrowski J.

Biedrowski J.

47

Polachowski A.

Polachowski A.

Polachowski A.

Polachowski A.

Ministerstwo

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00

CEA

Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. 22 42-10-621
sekretariat@cea.art.pl

Wizytator CEA

Jolanta Sznajder

Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Ułańska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04

Ochrona Danych Osobowych

BIP